15-lecie Klastra Obróbki Metali

Idea współpracy firm z podobnych branży wydaje się być ryzykowna. W jakim celu konkurencyjne przedsiębiorstwa miałyby się wspierać i dzielić wiedzą? A jednak klastering ma się dobrze, a w tym roku Klaster Obróbki Metali, jeden z krajowych klastrów kluczowych obchodzi piętnastolecie swojego istnienia.

Cele założycielskie Klastra Obróbki Metali

4-5 grudnia w Janowie Podlaskim zebrały się firmy członkowskie i partnerskie aby podsumować dotychczasową działalności i opisać plany na przyszłość. Gospodarze – prezes Sebastian Rynkiewicz oraz dyrektor Janusz Poulakowski opowiedzieli o tym jakie były cele założycielskie Klastra Obróbki Metali

– zwiększanie kompetencji zarządzania dużymi projektami,

– budowa kultury kooperacji,

– wzrost rozpoznawalności w kraju i za granicą,

– sieć współpracy w kraju i za granicą,

– rozbudowa zespołu klastra i portfela usług,

Projekty Klastra

Klaster ma za zadanie moderować współpracę przedsiębiorstw, budować relacje w kraju i za granicą oraz pośredniczyć w wymianie wiedzy i rozwijać lokalne łańcuchy wartości. Projekty białostockiego Klastra obejmują wsparcie firm w internacjonalizacji, tworzenie Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali, ale także poszukiwanie dotacji i pisanie wniosków o wsparcie czy badanie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw.

Barometr

Klaster wraz z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w  obliczu kryzysu wypracował nowe narzędzie badania koniunktury i sytuacji firm czyli Barometr Klastra.  Długotrwałe pomiary pozwalają na pogłębioną analizę, na podstawie której można przygotowywać instrumenty wsparcia.

Grupy Zaawansowanej Współpracy

W ramach Klastra powstały także Grupy Zaawansowanej Współpracy takie jak GZW Tech, GZW Pro

czy GZW Marketing aby wspólnie rozwiązywać problemy, z którymi mierzy się większość przedsiębiorstw.

Niewiele jest takich organizacji jak Klaster Obróbki Metali w aspekcie zarządzania projektami, kooperacji i symbiozy z jednostkami naukowymi (jak np. Instytut Fraunhofera), samorządem, instytucjami otoczenia biznesu (ARP, PARP, Platforma Przemysłu Przyszłości, BGK) z biznesem i przemysłem w ogóle.

Drużynie Klastra, firmom członkowskim i partnerskim życzymy kolejnych, owocnych  lat kooperacji i kreowania polskiej gospodarki.

Zobacz jakie są korzyści z klasteringu.