Kooperacja w branży metalowej

Konferencja Kooperacja w branży metalowej 15 II 2024 r.


Przewidzenie szczegółowych wyzwań w branży metalowej w 2024 roku jest trudne, ale istnieje kilka obszarów, które mogą być kluczowe dla tego sektora w nadchodzącym roku:

– wzrost kosztów produkcji,

– wymagania zrównoważonego rozwoju,

– braki kadrowe,

– innowacje technologiczne,

– globalne problemy handlowe.

Jak w tym wszystkim znaleźć nowe rozwiązania? Nad tym pytaniem pochylimy się na Konferencji Kooperacja w branży metalowej.

Cele Konferencji

Współpraca i kooperacja firm w klastrze przemysłowym.

Trendy i wyzwania  branży metalowej w 2024 r.

Możliwości uzyskania dotacji i wparcia instytucji otoczenia biznesu