Mapa drogowa do Przemysłu 4.0

Idea Przemysłu 4.0 od ponad 10 lat jest wiodącym kierunkiem zmian w Europie. Industry 4.0 Roadmap czyli Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 od kilku lar zdobywa popularność jako strategia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Strategia ta jest długofalowym planem wdrażania innowacji nie tylko w fabryce, w procesach produkcyjnych, ale i w całej firmie poprzez przepływ danych, ich analizę i optymalizację.

Kierunki transformacji przedsiębiorstwa

W 2020 roku PARP ogłosił konkurs, w którym promowano tworzenie map drogowych do przemysłu 4.0, która miała określać kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. Taka mapa była obowiązkowym załącznikiem do wniosku o grant na Przemysł 4.0. Jednak obecnie w dobie kryzysu taka strategia rozwoju wydaje się być jednym z podstawowych dokumentów w przedsiębiorstwach. Automatyzacja procesów nie jest tania, warto więc wdrażać ją na podstawie analiz i planu dopasowanego do możliwości firmy.

Jak stworzyć Mapę do Przemysłu 4.0

Wielu przedsiębiorców samo zaczęło tworzyć takie Mapy, a część zleciła ich wykonanie specjalistom. Jak stworzyć Mapę do Przemysłu 4.0? Przede wszystkim trzeba przenalizować procesu administracyjne, biurowe oraz produkcyjne. Na potrzeby Mapy możemy uznać, że wytwarzanie usług jest symetryczne do wytwarzania produktów, ponieważ kryją się za nimi procesy zmierzające do wytworzenia – kodu, aplikacji czy systemu lub algorytmu.

Z czego się składa Mapa Drogowa do Przemysłu 4.0

Mapa Drogowa do Przemysłu 4.0 składa się z dwóch części – diagnostycznej i wdrożeniowej.  

Część diagnostyczna

Część diagnostyczna zawiera ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa – podstawowe dane, zatrudnienie, zasoby techniczne, procesy produkcyjne i produkty, które oferuje firmy, a także strategie komunikacji z klientami, dostawcami, a także marketing. Dokładny opis tych procesów jest odzwierciedleniem gotowości firmy do cyfryzacji i automatyzacji.

Dojrzałość cyfrowa

Dojrzałość cyfrową przedstawia się także w oparciu o model biznesowy przedsiębiorstwa, poziom wykorzystania technologii cyfrowych z podziałem na procesy administracyjne i produkcyjne.  Dokonujemy także analizy kultury organizacji, oceniamy takie aspekty jak integracja danych w firmie, sposoby zarządzania pracownikami.

Otoczenie firmy

Część diagnostyczna zawiera także charakterystykę otoczenia biznesowego firmy – w jakim regionie działa, jaką ma konkurencję oraz jaki jest popyt na dane produkty.

Część wdrożeniowa

Część wdrożeniowa obejmuje charakterystykę inwestycji  czyli opis poszczególnych działań transformacji w kierunku automatyzacji i cyfryzacji. Ważne jest opisanie stosowanych lub potencjalnych do wdrożenia  technologii związanych z Przemysłem 4.0: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (roboty, coboty, roboty mobilne),  IIOT (Przemysłowy Internet Rzeczy) i Big Data oraz przetwarzanie w chmurze, techniki przyrostowe (druk 3D), rzeczywistość wirtualna (VR) i rozszerzona (AR); cyberbezpieczeństwo, blockchain, sztuczna inteligencja (AI),

Analiza wdrożenia

Analiza wdrożenia nowych technologii powinna zawierać nowy model biznesowy i biznesplan czyli koszty i zyski z transformacji, potencjalne zagrożenia i ryzyko oraz uzasadnienie strategiczne w dłuższej perspektywie czasowej z uwzględnieniem sposobów finansowania. Istotne z punktu widzenia celów rozwoju jest określenie mierników efektywności, przy czym promowane są aspekty związane z działalnością produkcyjną.

Plan wdrożenia

Kolejnym elementem części wdrożeniowej Mapy jest plan wdrożenia. Wykazujemy tu konkretne działania, czas realizacji oraz współczynniki efektywności (KPI – key performance indicators). W obecnym czasie kryzysu i zerwanych łańcuchów wartości Mapy Drogowe do Przemysłu 4.0 powinny zostać zaktualizowane o nowe warunki rynkowe.

Mapy Drogowe do Przemysłu 4.0

Specjalizujemy się w analizie procesów produkcyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Bogate doświadczenie technologiczne w firmach integratorskich tworzących linie produkcyjne w min. w branżach: automotive, elektronika, budownictwo, meblarstwo itp. pozwala nam na tworzenie  Map Drogowych do Przemysłu 4.0 bo wiemy czego potrzebują firmy produkcyjne. Odwiedziliśmy ich setki i potrafimy zrozumieć specyfikę produkcji ponieważ wiemy jak wdrażać innowacje.

Napisz do nas – wypełnij ankietę, a stworzymy dla Ciebie strategię rozwoju firmy.

Skontaktuj się z nami – biuro@4networkers.eu