Jak wykształcić kadry 4.0

Przemysł 4.0 jako  kolejny etap ewolucji produkcji od zwykłego wykorzystania maszyn po ich integrację w sieci, z których dane są przetwarzane na wielu stopniach, wdraża się już dziś na różnych poziomach. Jednak technologie to tylko maszyny i oprogramowanie, które wdrażają ludzie. Ludzie tworzą organizacje mniej lub bardziej gotowe na zmiany. Jedną z poważnych przeszkód w transformacji cyfrowej jest obawa związana z kompetencjami pracowników, którzy mieli by te nowe technologie wdrażać. Jak więc wykształcić kadry 4.0?

Edukacja dziś

W obliczu potężnych zmian gospodarczych i technologicznych, nasz system edukacji nie nadąża za potrzebami firm produkcyjnych. Owszem, są tworzone klasy w szkołach technicznych, których uczniowie otrzymują możliwość dokształcania się w przedsiębiorstwach przyszłego pracodawcy. Jednak jest to kropla w morzu i olbrzymie wyzwanie organizacyjne dla pracodawcy i szkoły.

Edukacja jutra

Jeśli myślimy o edukacji szkolnej to trudno powiedzieć jak będzie wyglądała edukacja jutra. Jednak żadna szkoła, ani żaden uniwersytet nie nadąży za ciągle zmieniającymi się technologiami. Dlatego to firmy powinny kształcić kierunkowo pracowników tworząc takie warunki organizacji aby chcieli oni dalej ją tworzyć, bez obawy o zmianę pracy.

SmartKom

SmartKom to projekt Klastra Obróbki Metali prowadzony we współpracy z Politechniką Białostocką na zlecenie PARP. Ideą projektu jest kształcenie pracowników w czterech różnych obszarach przemysłu 4.0 jakim są – robotyka, obróbka skrawaniem, sterowanie i spawanie.

Demonstrator na Politechnice Białostockiej

Już w czerwcu powstanie Demonstrator na Politechnice Białostockiej, w którym delegowani przez firmy i instytucje pracownicy będą mogli szkolić się modułowo lub bezpośrednio z konkretnych technologii. Szkolenie będzie trwało około 30 godzin, a jego cena jest całkiem konkurencyjna w porównaniu ze standardowymi ofertami na rynku.

Maszyny, roboty, sterowanie

Demonstrator będzie obejmował specjalnie zaprojektowane maszyny i systemy do nauki obróbki skrawaniem, obsługi robota, możliwości integracji robota z maszyną oraz naukę programowania na sterowniku PLC. Kadry 4.0 to nie tylko inżynierowie po studiach, ale także technicy i technolodzy wykształceni kierunkowo w konkretnych technologiach.

Spawanie w wirtualnej rzeczywistości

O ile dużo mówi się o potrzebie kształcenia informatyków, robotyków czy automatyków, o tyle cicho jest na temat zawodu spawacza, który także jest zawodem przyszłości. Szkolenie spawaczy nie jest tanie, a w dodatku jest obarczone trudnościami organizacyjnymi takimi jak ceny stali, materiałów eksploatacyjnych  (maszyny, gazy spawalnicze, elektrody czy druty) oraz BHP. Spawanie w wirtualnej rzeczywistości jest doskonałą opcją szkolenia pracowników w warunkach bezpiecznych, z możliwością weryfikacji efektów uczenia.

Inwestycja w kadry

Inwestycja w kadry jest tak samo potrzebna jak inwestycja w technologie. Skontaktuj się z nami aby otrzymać ofertę na szkolenia z zakresu szkoleń z Przemysłu 4.0

Napisz – Magdalena Kamińska

m.kaminska@metalklaster.pl

tel 504-680-262

kadry 4.0