Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest instytucją wspierającą przedsiębiorczość w regionie. Działalność agencji obejmuje działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez:

– wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie,

– organizowanie i prowadzenie szkoleń,

– udzielanie dotacji i pożyczek,

– inicjowanie współpracy biznesu i nauki,

– znajdowanie partnerów biznesowych,

– doradztwo w zakresie działalności gospodarczej.

Poznaj bliżej z WMARR

Dowiedz się więcej o działaniach WMARR w zakresie Zielonej Automatyzacji i Cyfryzacji

Europe Enterprise Network

Przy WMARR działa Enterprise  Europe Network – sieć wspierająca firmy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. Współpraca ośrodków EEN w Europie i na świecie pozwala na bieżącą diagnozę rynków, potrzeb i trendów na rynkach międzynarodowych. Wejście na te rynki poprzez EEN daje możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych dzięki sprawdzonemu i zaufanemu partnerowi. Zobacz ofertę EEN

Zobacz ofertę EEN