Transformacja firm w kierunku Przemysłu 4.0

Automatyzacja i digitalizacja to obecnie dwie największe potrzeby polskich przedsiębiorstw. Kierunkowe dotacje są wynikiem specyficznej polityki Unii Europejskiej by wzmacniać silne sektory regionów administracyjno-geograficznych. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) i mają stanowić strategiczne kierunki rozwoju. Jednak jak się okazuje niektóre województwa mają tych kierunków rozwoju więcej. Niektóre inwestycje są zatem obecnie zależne od Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie realizujące projektów wpisujących się w RIS, raczej nie mogą liczyć na dotacje.

Pilotaż PARP

Nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to pilotażowy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Co ciekawe właśnie te firmy są najbardziej narażone na działanie kryzysu, ale też są największą nadzieją polskiego przemysłu. Głównie dlatego, że są związane z rodzimym kapitałem. Sektor MŚP boryka się z wieloma problemami, choćby dlatego, że rzadziej sięga po dotacje na rozwój. Proponowany konkurs to ciekawa oferta dla firm produkcyjnych. Nabór został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0

Mapa Drogowa do Przemysłu 4.0

Celem konkursu jest wdrożenie zmian w kierunku digitalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, ale także biurowych czy administracyjnych. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwa wnioskujące o grant powinny utworzyć lub zlecić stworzenie Mapy Drogowej do Przemysłu 4.0. Mapa drogowa musi składać się z dwóch części – diagnostycznej oraz wdrożeniowej.

Część diagnostyczna

Część diagnostyczna Mapy Drogowej obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa czyli podstawowe dane organizacji takie jak całość zatrudnienia, procesy produkcyjne, zasoby, strategie, sposoby zarządzania oraz modele biznesowe. Firmy działają niejako w ekosystemie zatem potrzebna jest również analiza otoczenia biznesowego, rynku oraz obecnej infrastruktury. Dążąc do digitalizacji i automatyzacji należy także przedstawić diagnozę tego sektora w firmie. Ocena wiedzy pracowników, możliwość wdrożenia nowych technologii oraz adekwatność możliwości produkcyjnych do zapotrzebowania rynku określa skalę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.  

Część wdrożeniowa

Część wdrożeniowa to przede wszystkim plan działań oraz inwestycji dążących do zwiększenia potencjału firmy na polu automatyzacji i robotyzacji oraz cyfryzacji procesów. Istotne z tej perspektywy są koszty w odniesieniu do korzyści, ale z uwzględnieniem ryzyka. Ta część Mapy Drogowej musi zawierać oczywiście kosztorys, szacowany koszt zwrotu (ROI) oraz odpowiednie wskaźniki efektywności. Nie bez znaczenia są ramy czasowe poszczególnych działań, które mają być realizowane w ramach transformacji cyfrowej.

Transformacja MŚP

Mapa Drogowa do Przemysłu 4.0 wydaje się być doskonałym planem na transformację polskich małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Co ciekawe w ramach tej mapy można opracować długoterminowy plan zmian, ale w ramach konkursu wdrażać digitalizację i automatyzację w wybranej dziedzinie. Daje to duże możliwości rozłożenia inwestycji na lata, co jest bardziej opłacalne w przypadku sektora MŚP. Pilotażowy charakter pierwszego konkursu daje nadzieję na dalsze edycje oraz większe pule dotacji.

Przeczytaj więcej o Mapie Drogowej do Przemysłu 4.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *