Hannover Messe 2020 – targi, których nie będzie

Niestety, w tym roku wszystko zmienia się diametralnie. Hannover Messe 2020 to targi…. których nie będzie. To wielka strata dla świata przemysłu. Jednak jako pracodawcy i pracownicy będziemy musieli ponieść większe straty niż te.

W przyrodzie nic nie ginie, zatem możemy przypomnieć sobie HM19.

Nie bez powodu Targi Hanowerskie odbywają się wiosną. Myślę, że takie podsumowanie tego co było wraz z planami na kolejny rok jest inspiracją dla przemysłu, wyznacza trendy na rynkach oraz pokazuje siłę oddziaływania na całe społeczeństwo. Przewodnictwo Szwecji zapewniło doskonałe połączenie  sektora biznesu w tym startupów z jednostkami naukowymi oraz samorządem. Setki wykładów, dziesiątki spotkań i 7 wniosków:

Nowe rozwiązania

1. Wysoka tendencja wzrostowa i nacisk na osiąganie kolejnych progów rozwoju może być utrzymana tylko za pomocą  szeroko pojętej współpracy. Po pierwsze różnice rasowe i kulturowe muszą stracić na znaczeniu. Tylko wzajemne wspieranie się kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia. Musimy tworzyć nowe rozwiązania nie tylko dla polepszenia tego co tworzymy, ale również dla zachowania tego co już mamy.

Zmieniamy świat

2. Musimy zdawać sobie sprawę, że obecne zmiany technologiczne, społeczne wywołujemy my – jako kierownicy, pracownicy, użytkownicy i klienci. To nasze wybory dyktują obowiązujące trendy. Za pomocą telefonu komórkowego – małego spersonalizowanego komputera i dostępu do sieci zmieniamy świat i tworzymy go na nowo. 

Demokratyzacja

3. Demokratyzacja wiedzy jest niezbędna dla rozwoju małych firm i przetrwania tych dużych. Nie bez powodu tak napisałam. Duże firmy nie mogą się rozwijać w nieskończoność, a w naturalnym cyklu mała firma zmieni się w większą.

Fabryki 4.0

4. Chaotyczne stosowanie innowacji w przemyśle musi być zastąpione planowaniem na poziomie fabryki 4.0. gdzie doskonale zaprojektowany system dostaw i procesów wytwórczych będzie zdigitalizowany, standaryzowany, powtarzalny i poddający się duplikacji.

Inspirować

5. Naszym zadaniem jest również inspirować nasze dzieci i przyszłe pokolenia. Czy będą kontynuowały wyznaczane obecnie kursy, czy wymyślą własne drogi do osiągnięcia celów? Jakie będą te cele? Jak będzie wyglądał świat bez ropy, bez plastiku?

Prawo nie nadąża?

6. Pozostają jeszcze kwestie prawne jeśli chodzi o robotyzację i automatyzację. Prawo nie nadąża nad zmianami, a dodatkowo nie jest równe dla wszystkich. Genetyczne manipulacje, zabójcze technologie wojskowe to droga jednokierunkowa bez możliwości powrotu. Czy mamy jakikolwiek wpływ na ocenę etyczną, społeczną lub na kwestie prawne związane z nowymi technologiami? Czy my w ogóle możemy mieć taki wpływ?

Plany na przyszłość

7. Plany na przyszłość należy rozwijać na wielu płaszczyznach aby przynosiły one wymierne korzyści i przeciwdziałałby procesom takie jak np. wykluczenie społeczne. Przemiany gospodarczo-społeczne ostatnich 20-30 lat dotknęły każdą naszą dziedzinę życia. Przy obecnej akceleracji rozwoju świat za 10 lat być może będzie nie do poznania. Czy będzie taki jakim go sobie wyobrażamy?